درباره لوگو فرهنر

درباره لوگو فرهنرلوگوی گروه فرهنگی هنری "فرهنر"، خود یک اثر هنری است که به قلم استاد برجسته، کوروش قاضی‌مراد، خلق شده. این لوگو نه تنها هویتی بصری از ارزش‌های گروه فرهنر است بلکه نمادی از چیرگی، زیبایی‌، دانش و شکوه هنری استاد قاضی‌مراد در آن نهفته است.
استاد کوروش قاضی‌مراد، هنرمند برجسته، با سابقه فعالیت‌های گسترده در زمینه‌های خط، خط نقاشی، و... شناخته شده است.
او نه تنها یک استاد بلکه یک راه‌گشا و‌‌ پیشرو در‌ زمینه خط نیز به حساب می‌آید‌ و از جمله اقدامات ایشان می‌توان به ابداع خط سریر اشاره‌ کرد.
آثار هنری ایشان، با لحنی خاص از تاریخ هنر ایران سرچشمه گرفته و تأثیرات قابل توجهی در جامعه هنری دارد.
ایشان پس از بررسی، مطالعه، گفت‌و‌گو‌ و نشست‌های بسیار با مدیران و اعضای گروه فرهنر در طی ۲ سال این اثر فاخر را خلق نموده‌اند. به گفته خودشان: «تمام آنچه در‌ فرهنر جریان دارد را به ساده ترین شکل و‌ در عین حال با پایبندی به فرم و ترکیبی از خط، نقاشی و هویت بصری در طرح نهایی وجود دارد».